Vogels in het Lauwersmeergebied


In het Lauwersmeergebied verblijven en broeden zeer veel vogels waardoor het gebied erg interessant is voor vogelaars.
Deze vogelaars komen o.a. af op:
* De grote zilverreiger
* De lepelaar ( lepeloar)
* De grauwe gans ( schierling)
* De bergeend ( baargeend)
* De slobeend ( lepelbek)
* De bruine kiekendief ( hoanebieter)
* De kluut ( klut)
* De kemphaan ( kappershoan)
* Het visdiefje ( krietsteern)
* De oeverzwaluw (eerdzwalf)
* De rietgors (raitmusk)
* Het baardmannetje (raittinkeltje)